သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွင်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်ခန့်ထားခြင်း

အလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် မျိုးရိုးဗီဇ

စကားလုံးများစွာဖြင့်ရှာဖွေပါ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက် site ပေါ်တွင်အလုပ်သတင်းအချက်အလက်

[4 posts] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များအတွက် ဆိုက်တွင်းအလုပ်များနှင့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်များ ခေါ်ယူခြင်း။လယ်ကွင်းတွင် အလုပ်တစ်ခုရခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဖြုန်းလိုက်ကြပါစို့။Konno Kengyo Co., Ltd. နှင့် Kawashima Co., Ltd ကဲ့သို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များအတွက် ဆိုဒ်တွင် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများ တင်ထားသည်။ကွင်းဆင်းအလုပ်များအတွက် မြက်စားများ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက် site ပေါ်တွင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ

4 ကိစ္စသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိပါသည်။ (၃၁-၆၀)

4 ကိစ္စသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိပါသည်။ (၃၁-၆၀)